================ =====================

 

 

 
 

 

รากหญ้าคา

ชื่ออื่นๆ Cogon grass, Imperata cylindrica
รายละเอียด

ในงานสาธารณสุขมูลฐาน แสดงไว้ว่า
รสและสรรพคุณยาไทยของรากหญ้าคา มีรสจืดแก้ร้อนใน กระหายน้ำ เป็นยาขับปัสสาวะ รักษาอาการขัดเบา

   
 

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ พบว่า
รากหญ้าคามี Arundoin, Cylindrin, กรดอินทรีย์ น้ำตาล เป็นต้น ไม่มีพิษเฉียบพลัน มีรายงานว่า ประเทศจีน อินโดนีเซีย ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ

   
 

ในตำรายาแผนโบราณ กล่าวว่า
รากมีรสชุ่ม สุขุม ใช้ห้ามเลือด แก้อาเจียนเป็นเลือด กระอักเลือด ใช้ขับปัสสาวะ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ปกติเป็นส่วนผสมสำคัญในน้ำจับเลี้ยงของคนจีน

 
รูปของรากหญ้าคา (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)
 
รากหญ้าคาเป็นส่วนผสมหลักของ