================ =====================

 

 

 
 

 

สมอพิเภก

ชื่ออื่นๆ Beleric Myrobalan, Terminalia belerica , Beleric Myrobalan, Bibhitaki, Bahira, Bilhitak, Vibhidhaka
รายละเอียด

ในตำรายาแผนโบราณ ให้สรรพคุณไว้ว่า
ลูกสมอพิเภก ใช้ผลแก่ มีรสเปรี้ยว ฝาดหวาน เป็นยาระบายบำรุงธาตุ แก้เสมหะจุกคอ แก้โรคตา แก้ไข้ แก้ริดสีดวงทวาร

   
 

ในสมัยพุทธกาลใช้
สมอพิเภก มะขามป้อม สมอไทย น้ำหนักเสมอกันเรียกว่า ตรีผลา เป็นพิกัดในฤดูร้อน ใช้แก้สมุฏฐานปิตะ วาตะ เสมหะ ในกองธาตุ กองฤดู กองอายุ และยังจัดเป็นอัตราส่วนต่างๆอีก 3 มหาพิกัด เพื่อเน้นแก้แต่ละสมุฏฐาน

   
  งานวิจัยของไทย เฉพาะสมอพิเภก มีไม่มาก แต่จะพบข้อมูลหลายประการจากประเทศอินเดีย ตัวอย่างเช่น
  Name: Beleric Myrobalan
Biological Name: Terminalia belerica , Combretaceae family
Other Names: Beleric Myrobalan, Bibhitaki, bhaira Bahira, Bilhitak, bahera, Vibhidhaka
Remedies For: Anthelmintic, antiseptic, astringent, expectorant, laxative, lithotriptic, rejuvenative, tonic.
 

Action & Uses in Ayurveda and Siddha
Rasam, Kashayam, mathura vipakam, ushna veeryam, pitta kapha hararm, good for vision, hair.
Internally for kasam, krimi, swarbhangam.
Externally antiseptic, lotion. Paste for pitta swellings, eye diseases.

  Action and Uses in Unani
Tonic to brain and stomach, liquifies matter, acts as astringent, expells touda and safra, dries ruthoobath, headache, piles, chronic diarrhea.
  Uses
The fruit is one among the triphala of ayurveda. It is useful in asthma, biliousness, bronchitis, inflammations, sore throat, and treating the diseases of eyes, nose, heart and bladder.
 
รูปของสมอพิเภก (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)
 
สมอพิเภกเป็นส่วนผสมหลักของ