================ =====================

 

 

 
 

 

สมอไทย

ชื่ออื่นๆ สมออัพยา
Terminalia chebula Retz, Myrobalan Woods, Chebulic myrobalan
รายละเอียด

International Congress and 49th Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research, Sep2-6;2001:115 รายงานเรื่อง
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งของสารสกัดผลและสารฟีโนลิกซ์ของสมอไทย
สารสกัดเมทานอล 70% ของผลสมอไทย พบว่าสารสกัดมีฤทธิ์แรงในการทำให้ cell มะเร็งเกิด necrosis และตาย สารออกฤทธิ์ Chebulonic acid และ ellagic acid เมื่อทดสอบฤทธิ์เปรียบเทียบกับสารกลุ่ม phenolic acid อื่น จากพืชสกุล Terminalia พบว่ามีฤทธิ์เรียง ลำดับดังนี้ Chebulic acid > tannic acid > ellagic acid นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทดลอง ฤทธิ์ต้าน lipid peroxidation พบว่ายับยั้งได้ 89% และยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระได้ 92%

   
 

ในตำรายาแผนโบราณ ให้สรรพคุณไว้ว่า
ลูกสมอไทย ใช้ผลแก่ รสฝาดเปรี้ยว เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้ลมจุกเสียด แก้พิษร้อนภายใน แก้ลมป่วง ระบายลม รู้ถ่ายรู้ปิดเอง คุมธาตุในตัวเสร็จ ถ่ายพิษไข้

   
 

ในสมัยพุทธกาลใช้
สมอไทย มะขามป้อม สมอพิเภก น้ำหนักเสมอกันเรียกว่า ตรีผลา เป็นพิกัดในฤดูร้อน ใช้แก้สมุฏฐานปิตะ วาตะ เสมหะ ในกองธาตุ กองฤดู กองอายุ และยังจัดเป็นอัตราส่วนต่างๆอีก 3 มหาพิกัด เพื่อเน้นแก้แต่ละสมุฏฐาน

 
รูปของสมอไทย (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)
 
สมอไทยเป็นส่วนผสมหลักของ