================ =====================

 

 

 
 

 

แบะตง

ชื่ออื่นๆ Ophiopogon Japonicus
รายละเอียด

แบะตงเป็นสมุนไพรนำเข้า จากจีน มีสรรพคุณเป็น หยิน และใช้มากในตำรับยาจีน มีรายงานที่สามารถหาได้จากเวบไซท์ทั่วไป ตัวอย่างเช่น

   
 

Edible Uses
Edible Parts: Root.
Root[61]. A bitterness should be removed according to some reports[105, 177] whilst another says that it is sweet and aromatic[178]. Mucilaginous[179, 218]. The root contains about 1.6% protein, 0.5% fat, 80% carbohydrate, 2.3% ash[179].

 
Medicinal Uses
 • Antipyretic
 • Antiscrophulatic
 • Antitussive
 • Aphrodisiac
 • Cancer
 • Emollient
 • Expectorant
 • Nutritive
 • Pectoral
 • Sedative
 • Sialagogue
 • Stomachic
 • Tonic
The root is antitussive, aphrodisiac, expectorant, pectoral, sedative, sialogogue, stomachic and tonic[147, 174, 176, 218, 238]. It is said to have anticancer activity[218]. It is used internally in the treatment of dry coughs, fevers, thirst, dry constipation, insomnia, anxiety and palpitations[238]. It is also frequently used in polyherbal treatments of diabetes mellitus[218]. The roots have an antibacterial action, inhibiting the growth of Staphylococcus, E. coli, Bacillus subtilis, B. typhi etc[176]. The roots are harvested in the spring and dried for later use[238]. The plant is antipyretic, antiscrofulatic, antitussive, emollient, expectorant and tonic[218]. Lowers blood pressure[176]. Nodules on the fibrous roots are used as a nutritive tonic in the treatment of TB[174].
 
รูปของแบะตง (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)
 
แบะตงเป็นส่วนผสมหลักของ