================ =====================

 

 

 
 

 

   

ปรับอาการร้อนในเรื้อรังที่เรียกว่า "หยินพร่อง" หรือร่างกายขาดความชื้น เสริมหยินให้กลับคืนสู่สมดุลกับหยาง ควรดื่มคู่กับจับเลี้ยง ดับร้อน ผ่อนกระหาย ขับปัสสาวะ ควรดื่มสมุนไพรรวมแปดชนิด ช่วงเวลาเช้า และจับเลี้ยง ช่วงบ่ายหรือก่อนนอน

ควรงดอาหารเผ็ด มัน ของทอด หรือรสจัดชั่วคราว

รากหญ้าคา (Imperata cylindrical)
14.2%
ใบชา (tea leaf)
4.9%
ดอกเก็กฮวย (Chrysanthemum morifolium)
4.9%
เทียนตง (Asparagus cochinchinesis)
2.0l%
แบะตง (Ophiopogon japonicus)
2.0%
ชะเอมเหลือง (Glycyrrhiza glaba)
1.0%
เง็กเต๊ก (Polygonum odoratum)
0.5%
น้ำตาล (sugar)
7.0%