================ =====================

 

 

 
 
 

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ของเครื่องดื่มสมุนไพรเฮิร์บทูโอ

จากผลงานจากการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพร สำเร็จรูป เป็นเวลาหลายปีของบริษัท คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัด ซึ่งได้อาศัยประสปการณ์ ที่มีกับยาแผนโบราณมายาวนานกว่า 100 ปี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทย ช่วยจัดแนวความคิดการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร เฮิร์บทูโอ ขึ้น แนวความคิดของเฮิร์บทูโอ จึงเป็นการนำปรัชญา ของความอยู่ดีกินดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ช่วยให้คนไทยในสมัยโบราณ สุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ มาเสนอให้กับผู้รักสุขภาพ

เฮิร์บทูโอ ใส่ใจในความคิดและการปฏิบัติตนเช่นนี้ และเป็นแนวทางในการนำเสนอเฮิร์บทูโอ สู่ผู้รักสุขภาพทุกท่าน